09.-12.11.2023,
Zagreb, Hrvatska

Jedan od najvećih gaming sajmova u svijetu

09.-12.11.2023,
Zagreb, Hrvatska

Sponzori i partneri (lista se svakodnevno nadopunjava)