12.-17.11.2019,
Zagreb, Hrvatska

Jedan od najvećih gaming sajmova u svijetu

12.-17.11.2019,
Zagreb, Hrvatska

Raspored

* Sav izlagački sadržaj svih izlagača u svim halama biti će prisutan na njihovim prostorima sve dane trajanja sajma čitavo vrijeme, radno vrijeme sajma biti će od 12. do 17.11. od 10 do 20 sati

Detaljan raspored za sve glavne stageove sajma biti će dostupan u vremenu 2 tjedna prije početka sajma